Sjukdomar

 • Bordetella Bronchiseptica

  En organism som nästan alla råttor har latent i kroppen. Läs mer om vad som sker när mycoplasman får fäste.

 • Abscess

  En samling av var i vävnad, organ eller i ett begränsat utrymme som oftast beror på en bakteriell infektion.

 • Tamråtta på fäll

  Råttans beteende

  Olika typer av beteende Referenser Texten i den här artikeln är baserad på boken Din Vän Tamråttan skriven av Hanne Carlsson, utgiven 2015 av BoD ISBN: 9789174635676.

 • Tecken på att råttan har ont

  Ibland kan det vara svårt att bedöma om din råtta har ont. Därför har vi listat synliga tecken som är vanliga vid smärta.