Bordetella Bronchiseptica

Hos hundar och katter

Hos hundar så får dom kennelhosta av B. bronchiseptica1. Det är en bakterie som kan förekomma i luftvägarna hos även friska individer, på experimentella studier så orsaker B. bronchiseptica typiska symptom på kennelhosta hos framförallt unga hundar. Efter genomgången infektion så kan hundar fortfarande utsöndra bakterien och smitta andra mellan 3-4 månader. Sjukdomen smittar via direktkontakt nos mot nos eller via nysningar/hostningar. Även föremål som hunden har haft i munnen kan föra smittan vidare till andra djur. De vanligaste symptomen på kennelhosta är akut insättande hostattacker, hunden kan hosta upp vitt skum/slem om de skulle få kväljningar av hostandet. I värsta fall så kan kennelhosta vidareutvecklas till lunginflammation. Ifall hunden får hög feber så bör den tas till veterinär så fort som möjligt.

Hos katter så ger B. bronchiseptica kattsnuva2. Samma som hos hundar så kan även denna bakterien infektera friska individer utan att det syns några symptom. En tillsynes frisk katt kan utsöndra bakterien i flera månader efter en genomgången infektion. Det är bevisat i en experimentell studie att bakterien har funnits i en värd upp till 19 veckor (4.3 månader) efter infektionstillfället. Katter kan visa diverse symptom såsom följande:

 • Lindrig feber
 • Snuva
 • Snoriga nosar
 • Ökad mängd sekret från ögonen
 • Hosta
 • Allvarlig lunginflammation med andnöd och dålig syresättning.

OBS! Kattungar visar mer symptom än vuxna.

Hos marsvin och kaniner

Kaniner kan naturligt ha B. bronchiseptica i sina luftvägar och denna bakterien är sjukdomsframkallande hos marsvin3. Ifall kaniner visar symptom på B. bronchiseptica så brukar dom oftast snörvla. B. bronchiseptica sitter oftast i kaninernas näsor. Detta är den största orsaken till varför man inte bör ha kaniner eller marsvin ihop. Infektionen kan sprida sig till mellan- och innerörat som ger följande symptom:

 • Vinglighet
 • Cirkelgång
 • Rullar runt och runt
 • Vriden hals

Ifall bakterien har spridit sig och kommit in via luftvägarna så blir symptomen istället följande:

 • Svårt att andas
 • Mer sekret från ögon och näsa
 • Bristande aptit
 • Slöhet

I vissa fall så blir det plötsliga dödsfall utan några symptom. Trots den aggressiva behandlingen av antibiotika tillsammans med tvångsmatning, vätska och vitaminer så är det svårt att bli av med bakterien och risken för återfall är stor hos marsvin.

Hos råttor

I en rapport från 2003 av Bemis, Shek och Clifford så skriver de följande

Rapporter av naturligt förekomst av sjukdomen som kan hänföras till B. bronchiseptica hos möss eller råttor har varit få sedan 1960. Det är också oklart om möss och råttor är naturliga värdar för B. bronchiseptica. Den uppenbara låga prevalensen av B. bronchiseptica i laboratoriet av råttor och möss kan återspegla nuvarande hygien-, barriär-, och hälsoövervakningspraxis. Sjukdomar som tidigare hänförts till B. bronchiseptica kan också bero på senare upptäckta patogener (bakterier). Därför behövs mer information för att bestämma den verkliga samtida risken för en naturlig infektion

Bordetella bronchiseptica Infection of Rats and Mice

Eftersom det är fortfarande oklart om B. bronchiseptica skulle kunna smitta till våra råttor från andra djurslag så bör vi försöka minska exponeringen mot våra råttor. Eftersom att B. bronchiseptica oftast sätter sig på luftvägarna så kan man inte heller säga om luftvägsinfektionen råttan har fått beror på B. bronchiseptica eller om det skulle vara mycoplasma eller någon annan bakterie.

 1. https://www.sva.se/amnesomraden/djursjukdomar-a-o/kennelhosta-hos-hund/ ↩︎
 2. https://www.sva.se/amnesomraden/djursjukdomar-a-o/bordetella-bronchiseptica-hos-katt/ ↩︎
 3. https://www.agria.se/smadjur/artiklar/sjukdomar-och-skador/lunginflammation-hos-marsvin/ ↩︎

Publicerat

i

Etiketter: