Utseende

  • Två tamråttor på en fäll

    Honor och Hanar

    I den här artikeln så beskrivs de generella skillnaderna mellan hon- och hanråttornas beteende samt utseende.