Stroke

Denna artikel är översatt till svenska från Rat Guide. Vill du veta mer om diagnostisering, etiologi, etc, så kan du gå in på deras hemsida.

En stroke är en plötslig störning av cirkulationen i hjärnan i ett eller flera blodkärl. Den försämrade cirkulationen resulterar i ett minskat syreflöde till hjärnan som orsakar döden av celler, vilket resulterar i förlust av hjärnfunktion med möjlig förlust av medvetande och andra neurologiska förändringar.

Symptom

Symptomen varierar beroende på vilken typ av stroke det handlar om, orsaken till den och hur mycket skada som uppstått i hjärnans celler. Däremot finns det några vanligt förekommande symptom att hålla utkik efter:

 • Plötsliga anfall
 • Extrem slöhet
 • Oregelbunden eller avvikande andning
 • Rörelse- och koordinationssvårigheter
  • Avsaknad av känsel av den drabbade delen av kroppen
  • Dysfagi, det vill säga svårigheter att svälja
  • Förlamning, påverkar ofta ena sidan men det beror på vad det är för stroke. Ibland kan båda sidorna vara förlamade
  • Svårigheter att sitta eller stå på bakbenen utan att luta sig eller falla åt ena sidan
  • Lutning av huvudet, även kallat snedskalle. OBS: Ska inte förväxlas med öroninflammation, där detta är det primära symptomet. Snedskalle kan, i kombination med andra tecken på stroke, tyda på stroke.
  • Muskelryckningar
  • Förlust av blås-/tarmkontroll, alltså kissar eller bajsar på sig utan kontroll.
 • Ojämn pupillstorlek. Pupillen kan vara större på den förlamade sidan. Även mikroblödningar kan uppstå i ögonen.
 • Förändring i beteende, exempelvis lättretlighet
 • Blindhet
 • Koma
 • Plötsliga dödsfall

Behandling

Behandlingen baseras på att lindra symptomen och eventuell underliggande sjukdom. Ordentlig omvårdnad kan hjälpa till att förbättra råttans livskvalitet. Veterinär kan exempelvis välja att medicinera enligt:

 • Tillföra syre för att förhindra hypoxi, alltså att kroppens vävnader lider brist på syre och blir blåa.
 • Kortikosteroider för att minska inflammation i irriterad vävnad.
 • Mediciner som minskar anfallsaktiviteten.

Omvårdnad

Det finns åtgärder för att underlätta för råttan vid en stroke:

 • Genom att göra mild sjukgymnastik på råtta kan det hjälpa till att förhindra muskleratrofi. Ge passivt rörelseområde försiktigt för att minska styvheten i förlamade lemmar.
 • Tillhandahåll mat och vatten lättåtkomligt för råttan.
 • Se till att det finns mjukt bomaterial i buren för att förhindra att sår som uppstår på grund av begränsad rörlighet.
 • Håll buren ren och hjälp råttan med vård och rengöring vid behov.
 • Medicinera enligt föreskrift av veterinär.
 • Ge extra värme för att hålla kroppstemperaturen inom normala gränser. Det är viktigt att råtta inte blir överhettad. Råttan bör också kunna röra sig bort från värmekällan om den blir obekväm. Om råttan är medvetslös eller orubblig måste extrem noggrannhet vidtas för att hålla värmen låg och stabil. Du kan exempelvis fylla en flaska med varmt vatten, linda in den i en handduk och lägga in i buren. Alternativt använda en värmedyna genom att lägga värmedynan och en tjock handduk under buren. Detta är ett bra alternativ för långvarig användning.
 • Anta försiktighetsåtgärder genom att fallsäkra buren.
 • Hjälp med näring vid behov.

Förebygga stroke

Stroke kan förebyggas genom att:

 • Upprätthålla en hälsosam vikt och därmed förebygga fetma via god kost.
 • Studera råttans normala beteende och utseende, här kan du läsa om råttans individuella beteende. Genom att lära dig hur din råtta beter sig kan du snabbt upptäcka beteendeförändringar eller förändringar i dess utseende och därmed upptäcka eventuell stroke i tidigt skede. Genom att upptäcka och behandla stroke i tidigt skede kan symptomen minskas.

Kommentarer

Lämna ett svar


Publicerat

i

Etiketter: