Snedskalle

Snedskalle är ett symptom hos råttan som kan uppstå av flera orsaker. Snedskalle innebär, som det låter, att råttan lutar huvudet. De vanligaste orsakerna till det är listade nedan. Snedskalle måste alltid behandlas akut med antibiotika, eftersom råttans balans annars kanske inte går att rädda. Det innebär att råttan kan få kronisk snedskalle som dom aldrig blir av med. Om råttorna får kronisk snedskalle så kan det påverka råttans livkvalitet och ifall det påverkar den så pass mycket att den inte kan ha ett värdigt liv så är avlivning det snällaste du kan göra för den.

Åk in till en veterinär så snart som möjligt ifall din tamråtta uppvisar symptom på snedskalle. Det är väldigt viktigt att de får medicinering så snart som möjligt!

Orsaker

Öroninflammation

Följande är symptom på öroninflammation:

 • Kliar öronen
 • Hud som lossnar eller spricker runt kanten av örat, speciellt i samband med öronskabb.
 • Var, sårvätska, illaluktande doft, rödhet och irritation, svullnad eller ovanlig vävnadstillväxt i eller runt örat.
 • Smärta eller obehag när man berör området.

Läs mer om öroninflammation här!

Stroke

Följande är symptom på stroke:

 • Plötsliga anfall
 • Extrem slöhet
 • Oregelbunden eller avvikande andning
 • Rörelse- och koordinationssvårigheter
  • Avsaknad av känsel av den drabbade delen av kroppen
  • Dysfagi, det vill säga svårigheter att svälja
  • Förlamning, påverkar ofta ena sidan men det beror på vad det är för stroke. Ibland kan båda sidorna vara förlamade
  • Svårigheter att sitta eller stå på bakbenen utan att luta sig eller falla åt ena sidan
  • Lutning av huvudet, även kallat snedskalle. OBS: Ska inte förväxlas med öroninflammation, där detta är det primära symptomet. Snedskalle kan, i kombination med andra tecken på stroke, tyda på stroke.
  • Muskelryckningar
  • Förlust av blås-/tarmkontroll, alltså kissar eller bajsar på sig utan kontroll.
 • Ojämn pupillstorlek. Pupillen kan vara större på den förlamade sidan. Även mikroblödningar kan uppstå i ögonen.
 • Förändring i beteende, exempelvis lättretlighet
 • Blindhet
 • Koma
 • Plötsliga dödsfall

Läs mer om stroke här!

Hypofystumör

Följande är symptom på hypofystumör:

 • Huvudlutning, alltså snedskalle
 • Ojämn pupillstorlek, alltså att ena ögat har större pupill än det andra
 • Balansrubbning, alltså har svårt att hålla balansen.
 • Anfall/kramper
 • Cirkelgång, alltså snurrar runt i cirklar.
 • Blindhet som resultat av att synnerven utsätts för tryck
 • Trötthet
 • Svaghet och svårighet greppa tex mat
 • Plötsliga dödsfall
 • Beteendeförändringar, exempelvis aggressivitet
 • Viktnedgång
 • Fertilitetsproblem
 • Ökad törst

Läs mer om hypofystumör här!

Zymbals gland tumör

Följande är symptom på zymbals gland tumör:

 • Cystor/abscesser vid eller nära massan.
 • En ensidig fast massa som ses eller känns ventralt mot örat(sidan av ansiktet).
 • En tillväxt som syns inne i örat.
 • Sår i huden som ligger över massan/knölen.
 • Blödning från örat.
 • Återkommande skakningar av huvudet.
 • I slutstadiet så kan de få snedskalle
 • Förvrängning av käken
 • Medföljande tecken av förvrängning av käken (Kan vara allvarliga)

Läs mer om zymbals gland här!

Kommentarer

Lämna ett svar


Publicerat

i

,

Etiketter: