Råtta som sover i sin bur

Individuella beteenden

Tvättning

Tvättar sig själva

En råtta tvättar sig själv för att hålla sin päls ren och frisk. Detta involverar att råttan slickar, smågnager eller putsar pälsen och huden. Putsandet hjälper till att ta bort döda hudceller, smuts, parasiter och kammar pälsen. Det bidrar också till att sprida ut hudens naturliga oljor över pälsen. Detta är något råttan gör flera gånger dagligen. Till exempel, direkt efter de sovit en längre stund.

Att råttan slutar tvätta sig kan vara första tecknen på sjukdom eller smärta hos en råtta. Om råttan inte orkar eller klarar av att tvätta sig blir pälsen snabbt torr och nästan fluffig eller stel, och står mer utåt. Det finns också en risk att råttan drabbas av överskott av kvalster eller parasiter om den inte kan tvätta sig ordentligt. Att pälsen blir ovårdad och sträv kan även hända lata och överviktiga råttor som inte når hela vägen bak på rumpan. Hanar kan producera något som kallas ‘buck grease’ som visar sig som en orange hinna på huden. Detta är oftast ett tecken på hög hormonproduktion och syns mer om råttan är lite dålig på att putsa sig. Har en råtta problem med att putsa sig kan en hjälp till genom att dagligen borsta råttan lite.

Att en råtta putsar sig själv är ett tecken på att råttan är nöjd och avslappnad då de är utsatta under tiden de putsar sig. Tvättar sig en råtta på dig är det ett väldigt bra tecken på att den litar på dig. Så fort något händer råttan där dess naturliga doft rubbas kommer den putsa sig. Till exempel om den blir blöt, kladdig, bråkar eller busar med burkamrater eller busar med en människa.

Generellt brukar tvättningen börja med att råttan putsar sina tassar och framben och använder dessa för att tvätta sitt ansikte och sina öron, för att sedan gå vidare till att putsa axlarna, sidorna och bakdelen. Efter detta brukar de putsa magen och hanar brukar spendera en stund på att tvätta könsorganet också. Vissa råttor putsar även sin svans. Råttans flexibla hud hjälper den att nå vissa svåråtkomliga ställen och det går att se råttan ibland bita tag och dra upp huden mot sin mun så den når bättre.

Barbering

Barbering är en slags överdriven putsning. Istället för att kamma igenom sin päls biter råttan av den väldigt nära huden vilket skapar olika längder genom pälsen och även kala fläckar. Några av de mer vanliga delarna en råtta barberar sig själv på är på frambenens anklar, längs med sidan av kroppen eller på insidan av bakbenen. Kan en råtta själv nå delen som gnagts på finns det en stor risk att den gjort det på sig själv. Är det ett mer svåråtkomligt område som på skuldrorna eller nacken är det med största sannolikhet en burkamrat.

Att en råtta barberar sig själv kan bero på en rad anledningar. Det finns studier som menar att det kan länkas till genetik i möss. Oklart om det stämmer in på råttor. De anledningarna som ses vanligast är att en råtta barberar sig själv som följd av att den är understimulerad och behöver mer berikning i sitt liv, men det kan även bero på stress. Vissa saker som kan skapa stress hos en råtta som har triggat barbering är att råttan förlorar en burkamrat, att nya djur eller människor flyttar in i hemmet, att buren flyttas, sjukdom, graviditet eller moderskap, brist på mänsklig kontakt och brist på berikning, till exempel mat, inredning eller motion.

Råttor som har nervösa eller spända personligheter visar oftare tecken på barbering, men det kan även hända lugna och slappa råttor. Det svåra med barbering är att det ofta väldigt snabbt blir till en vana för råttan vilket försvårar arbetet med att få den att sluta. Det går att jämföra med människor som biter på naglarna, ett beteende som de flesta som börjar sysslar med resten av livet. Råttor som barberar skadar oftast inte sin hud vilket gör att barbering inte är ett stort problem i sin första fas. Om det utvecklas och råttan börjar bita sår på sig själv behöver en dock försöka hindra beteendet.

Om en råtta kommer till stadiet där den skadar sin hud kan det vara värt att testa en kräm baserad på tea tree-olja för att hjälpa hudens återhämtning. Denna har även en otrevlig smak för många råttor som kan avskräcka från vidare barbering. Detta är dock ingen garanti

Jemma Fettes, Isamu Rats Storbritannien

Tvättar öronen

Råttor brukar även rengöra sina örongångar genom att försiktigt krafsa i örat med ena bakbenet medan den balanserar på resterande tre ben. Detta kan se väldigt kul ut då råttan ofta ser mycket koncentrerad ut. Detta beteende har oftast ingen negativ effekt men en råtta kan råka riva sig själv på ytterörat och lämna det rött och irriterat, vilket kan indikera att den har någon slags irritation i örat som gör att det kliar mycket. Händer detta ofta bör du uppsöka veterinär som kan undersöka om din råtta lider av öronskabb eller en infektion. Råttor som lider av bakbenssvaghet kan ha svårt att tvätta sina öron ordentligt. Skulle du se öronvax i din råttas öra kan du mycket försiktigt rengöra det med en smått fuktig bomullspinne utan att trycka in den i örat.

Skakar tassarna

Ofta när en råttas framtassar kommer i kontakt med något kladdigt eller blött kan en se den skaka på tassarna. Detta gör de för att få bort det blöta eller kladdiga. Till följd av detta slickar råttan ofta sina fingrar noggrant. En råtta som skakar sina tassar på detta vis utan främmande substanser i närheten kan lida av något fel och veterinär bör uppsökas. Skakandet kan nämligen vara ett tecken på känselbortfall eller stickande känsla i tassarna eller annan obekväm känsla som kan ha uppstått till följd av en skada på tassen.

Tvättar svansen

Råttor som faktiskt tvättar sina egna svansar är ovanliga, men de förekommer. Det förekommer också råttor som bara putsar spetsen på svansen och en liten bit upp. Det är extremt ovanligt att en råtta överputsar sin svans och på så sätt skadar den. Att en råttas svans är smutsig är inget som skadar den och de flesta hjälper endast sina råttor tvätta svansen om de ska på utställning eller om de är ordentligt skitiga.

Svansen

En råttas svans är en viktigt del av råttans rörlighet, smidighet och balans. Det finns råttor som fötts utan svans, och dessa lär sig leva utan den. En råtta som förlorar hela eller delar av sin svans till följd av en skada anpassar sig tillslut också till ett svanslöst liv, måhända med sämre balans. En råtta använder sin svans ungefär som en lindansare använder sin pinne. När råttan springer rakt hålls svansen oftast rakt bakåt, parallellt med golvet, vilket hjälper kroppen jämna ut vikten av huvudet och resten av kroppen över de fyra tassarna. När råttan har lite fart och svänger runt ett hörn används svansen som motvikt vilket gör att råttan kan svänga mycket snabbt. När en råtta klättrar lägger den svansen mot det den klättrar mot för att skifta tyngdpunkten närmare objektet. När den står på bakbenen pressar den ner svansen i golvet eller marken som bidrar till mer stabilitet. Råttor kan inte gripa till exempel ett galler med sin svans men de kan böja den så den kan hålla om till en viss del.

Snurrande svans

När en råtta snurrar med svansen påminner det om en väderkvarn eller helikopterblad. Detta sker oftast om en råtta lyfts upp och känner sig obalanserad och osäker. För att motverka att en råtta känner sig osäker när den lyfts kan det vara bra att lyfta med båda händerna varav en är under råttans bakdel, och bära den mot din kropp för extra stöd.

En råtta snurrar även på svansen om de balanserar på något mycket smalt eller ostabilt, detta för att hålla balansen. Detta kan en även observera när vissa råttor klättrar ner för burgaller med huvudet först

Viftar på svansen

Råttor viftar inte på svansen för att visa glädje och vänskap som en hund, men det kan vara ett tecken på uppspelthet och exhaltrering. Detta visar sig till exempel om en råtta står på ett ställe högt upp där den ser sina kompisar ifrån. Råttans kroppsspråk är alert, med öron och morrhår framåt och svansen böljar mer som en orms rörelse. Detta kan också kombineras med andra tecken på en nöjd och glad råtta, som att den har svårt att vara still eller att den knastrar och ploppar.

En råtta som är aggressiv kan istället bete sig som en katt som hårt swishar svansen fram och tillbaka. Denna visar också aggressivt kroppsspråk med öronen riktade bakåt och pälsen uppfluffad. En aggressiv råtta hanteras helst inte, men måste den separeras från sina burkamrater bör en använda tjocka handskar eller en handduk för att lyfta den till en säker plats.

Böjd svans

Det kan hända att råttor som springer mycket i för små springhjul drabbas av böjd svans. Den kan då böjas upp över kroppen som en skorpion eller skruva sig. Detta händer alltså när en råtta har sprungit mycket i ett litet hjul som gör att musklerna vänjer sig vid att hålla upp svansen istället för att hålla den rakt ut. Tyvärr kan detta medföra att råttan får problem med ryggen. Till honor rekommenderas hjul på minst 36 centimeter (14 tum) och till hanar rekommenderas ingenting mindre än 41 centimeter (16 tum). Dock bör en försöka ha det största som går även till honor.

Andra beteenden

Ploppar och knastrar

Ibland kan råttor snabbt och hårt röra sina tänder mot varandra. Detta kallas att knastra och är något råttorna gör för att hålla sina tänder i trim och reglera bitvinkeln på tänderna. När en råtta knastrar väldigt intensivt kan det resultera i att ögonen ploppar ut på ett pulserande vis. Fenomenet beror på tryck som byggs upp.. Om en som råttägare inte är medveten om detta fenomen kan det vara lite läskigt första gången men det är inget att vara orolig över. Dessa beteenden kan länkas till vissa humör och känslor hos råttor. Det generella kroppsspråket berättar om knastrandet och ploppandet är av en bra eller dålig natur. Är råttan ihopkurad, uppfluffad och visar tecken på sjukdom kan knaster vara ett tecken på smärta. Ligger en råtta i en råtthög eller blir klappad när den knastrar är det ett tecken på att den är nöjd och glad. Hoppar råttan omkring och utforskar när den knastrar är det av uppspelthet och glädje.

Att en råtta knastrar skiljer sig mycket från när den tuggar hårt som är en mer avsiktligt handling som oftast visas i samband med aggressivt och dominant beteende.

Tuggar högt

När en råtta tuggar hårt gör den oftast det för att sära på sina nedre tänder för att kunna göra större skada med dem vid en konflikt. Detta görs ofta av råttor innan de attackerar för att förbereda sig. Som nämnt ovan skiljer sig det hårda tuggandet från knaster då det görs i aggressivt syfte.

Kliande

Råttor använder sina bakben för att klia sig, med resterande tre ben som stöd. Om det kliar på ett bakben brukar de använda tänderna. Det är vanligt att råttor kliar sig men märker du att en råtta kliar sig mer än vanligt och lämnar rivmärken på sig själva är det förmodligen något som inte står rätt till. Detta kan vara skabb, löss, svamp , allergi mot strömedel eller mat eller någon slags hudinfektion. Att behandla mot parasiter kan vara ett bra första steg och beta av olika möjliga faktorer i samråd med veterinär tills ni ringat in problemet. Då råttor inte i vanliga fall kliar sig tills det går hål i huden med flit kan de hamna i en ond cirkel av att klia hål, skorpa bildas och skorpan börjar klia, så råttan kliar bort skorpan. Detta är mycket onödigt och obekvämt för råttan och öppnar för otrevliga infektioner. Det avhjälps bäst genom att klippa ner råttans klor så de inte kan klia hål och konsultera med veterinär för något som kan lugna huden.

Gamla råttor med bakbenssvaghet eller generellt svaga muskler på grund av hög ålder kan ibland behöva hjälp att klia sig. Om du ser din råtta vifta med bakbenen mot ett ställe på sin kropp men tassen och kroppen aldrig kommer i kontakt med varandra kan du klia åt råttan. För att undvika att råttan lider av obehag så ha för vana att kontrollera huden efter parasiter, torr hud och andra tillstånd som kan skapa obehag.

Vibrerar

En råtta kan darra eller vibrera. Det känns tydligt i råttans fötter och resten av kroppen känns mycket stel och nästan som att den ska explodera. Detta vibrerande kan tyda på att råttan är extremt exalterad eller väldigt på spänn och avvaktande av något. Här behöver en återigen läsa kroppsspråket för att förstå vilken sida råttan är på för tillfället. En exalterad råtta har morrhår och öron framåtriktade och sniffar intensivt i luften. Hela råttans energi riktas framåt. Den kan också ha svårt att vara still. En nervös eller avvaktande råtta har en mycket lägre tyngdpunkt i kroppen för att lätt kunna kila iväg vid minsta ljud eller rörelse. Det är vanligt att råttor är lite på båda sidorna av detta spektrum när de vibrerar för att de inte vet hur de ska tolka situationen och reagera. Råttor som är på detta vid kan ofta behöva extra stöd och uppmärksamhet för att kunna slappna av.

Sovande råttor

Råttor sover en stor del av dagen i flera olika positioner. De brukar anpassa sig efter din dygnsrytm och är alltså normalt sett mest aktiva på morgonen/eftermiddagen och sover på dagen och under natten. Generellt sover råttor fyra timmar åt gången och utföra olika saker mellan sovperioderna såsom att äta, tvätta sig och leka.

Råttboll / Sputnik

Råttor sover ofta ihoprullade till en boll, speciellt om de sover ensamma. När en råtta blir till en boll stoppar den huvudet mellan sina ben och stoppar in tassarna under kroppen. Ibland sitter råttan nästan och ibland ligger den på sidan på detta sätt. Den sittande positionen kan tyda på obehag och nervositet hos råttan men oftast är det bara ett annat sätt att sova på.

Tre tamråttor i en sputnik

Pannkaka

Detta sovbeteende gör råttan när den sträcker ut sig fullt på en plan yta och blir nästan platt. Här är kroppen totalt avslappnad och lealös. Detta är speciellt vanligt vid varmt väder särskilt av stora råttor då de försöker svalka sig. Ser du din råtta göra på detta vis vid varmt väder bör du försöka hitta sätt att svalka den. En kall kakel- eller stenplatta, en handduk som legat i frysen, ärtfiske eller en frusen vattenflaska med en handduk eller strumpa runt är bra objekt för råttor att svalka sig med. Råttor (speciellt stora hanar) kan överhettas och behöver hållas under uppsikt vid varma temperaturer. När en råtta ligger som en pannkaka kan den även drabbats av någon åkomma såsom stroke eller första tecken på bakbenssvaghet. Börjar din råtta plötsligt ligga såhär utan att det är väldigt varmt bör du undersöka råttan och eventuellt uppsöka veterinär.

Sover på rygg

Detta sätt att sova på är vanligast hos unga råttor men det finns vuxna som också sover på rygg. Vanligast är att råttan ligger lite böjt med frambenen mot bröstet och bakbenen i luften. Detta beteende är ett tecken på absolut tillit då råttan exponerar sin känsliga mage utan att tveka. Råttor behöver inte sova på rygg för att vara full avslappnade, vissa råttor kan sova bekvämt på rygg, andra inte.

Hänger med huvudet

Vissa råttor sover med huvudet hängandes ut genom öppningar eller kanter på olika sovplatser, till exempel hängmattor, hyllor eller sputniks. Detta är ett mycket vanligt beteende men om det kombineras med en letargisk råtta som kämpar med minsta lilla rörelse och håller munnen öppen när de ligger såhär kan det vara värt att låta en veterinär titta på den. Detta kan vara ett tecken på hjärt- eller luftvägsproblem. Tänk dock på att det är vanligt att råttans underläpp hänger slappt om den sover på detta vis, vilket istället är ett tecken på avslappning.

Råtthögen

Råttors mest naturliga sovplats är tillsammans med sin flock i en hög. Här delar individerna värme och bygger starka band till varandra. Det är inte ovanligt att väldigt många råttor trycker ihop sig på ett trångt ställe.

Gäspningar

När du väcker dina råttor från en särskilt skön sovstund kan de ibland gäspa. De öppnar munnen fullt så tänderna syns tydligt, böjer huvudet bakåt och sträcker fram framtassarna. Vissa tror att det är en hälsning men är högst sannolikt samma sak som hos oss människor, en mekanism som gör att vi tar in mer syre efter att vi sovit eller om vi är trötta. Att de gör så när vi hälsar på dem hänger snarare samman med att vi väcker dem.

Sträcker på sig

Råttor kan sträcka på sig när som helst men är vanligast i samband med att de vaknar och reser sig från en plats de legat på länge. Det finns flera olika sätt en råtta sträcker på sig och det vanligaste är i samband med en gäspning som nämnt ovan. De brukar även sträcka på hela kroppen där de välver ryggen antingen nedåt eller uppåt och sträcker ut tassarna en åt gången. Om en råtta sträcker sig långsamt och tydligt är det ett bra tecken på att den mår bra och är avslappnad. En stressad och spänd råtta sträcker sig enbart mycket snabbt om ens alls.


Referenser

Denna artikeln är översatt från Isamurats: Individual Rat Behaviours

Kommentarer

Lämna ett svar


Publicerat

i

Etiketter: