Råttans historia

I boken Din vän tamråttan skriver Hanne Carlsson att de tidigaste fossilerna från gnagare hittades i Asien samt Nordamerika. Dessa fossiler tros vara runt 50 miljoner år gamla. Dagens råttor anses vara de mest intelligenta bland gnagare samt även dom som varit mest framgångsrika. Runt 3-6 miljoner år sedan så uppkom de första råttorna från Asien och Oceanien och man tror att brunråttan har skilt sig från sin närmaste släkting Rattus cf molluccarius för cirka 1 miljon år sedan. De allra flesta råttorna idag är av arten brunråtta,* rattus norvegicus*.

Det finns runt 70 arter av rattus (råttor) som har sitt ursprungliga levnadsområde i Sydostasien samt den australiska regionen. Tack vare människan så spred sig rattus runt omkring världen då dom följde med på t.ex. båtar. Nu har rattus släktet en världsvidd utbredning. Råttor kan variera mycket i storlek från de små polynesiska råttan som väger 40g till brunråttan som ibland blir 30cm i kroppslängd (utan svans) med en vikt på 500g.   Rattus är en allätare(omnivorer) det vill säga att dom äter både från växt- och djurrikena. I Sverige, Norge och Finland så förekommer enbart brunråttan (Rattus Norvegicus) och ska inte blandas ihop med svartråttan (rattus rattus). Tamråttan (Rattus norvegicus forma domestica) är en förändrad variant av den vilda brunråttan. Dessa är uppfödda för som husdjur som finns i en massa olika färger, teckningar, örontyper och pälstyper!

Vilda brunråttor

Carlsson skriver att de vilda råttorna kan leva i de flesta miljöer. Du kan hitta dom i skogsmark, fält och även buskmark. När vi inreder våra tamråttors burar så har vi oftast deras sovplatser högt upp samt gallerburar. I det vilda så bygger dock råttorna stora system av gångar i jord, rishögar med mera. Helst så bygger de bon i närheten av vatten och det är bland annat varför dom bor i kloaker eller fuktigare källare. Det visar sig att när råttorna bygger sina gångsystem så finns det rum för olika syften. Till exempel kan dom ha rum för att sova, förvara mat eller till och med gå på toa. Den vilda råttan brukar isolera deras sovrum med mjuka material. Det här är en av anledningarna till varför våra tamråttor inreder deras burar med bomaterial, där de placerar ut exempelvis rivet papper i deras sovställen, går på toa på vissa ställen samt sparar mat i trähus med mera. Som ni själva märker så har vissa tamråttor inget intresse till inredning medan andra har det. Den vilda råttan, så som våra tamråttor, är aktiva på nätterna. På nätterna så vandrar vissa vilda råttor flera kilometer.

Som vi vet så är det lag på att ha minst 2 stycken tamråttor. Det är för att både tamråttorna och dom vilda råttorna är flockdjur. I naturen så bor dom i stora grupper och är mycket sociala med varandra. Allt från att hitta mat ihop, sova ihop, skyddar varandra och sina små. Carlsson nämner att varje råtta i det vilda har olika roller i flocken. Dom kan till exempel hålla vakt, ta hand om ungarna, samla mat, vara alfan(ledaren) med mera.

Det som de vilda råttorna samlar in som mat är bland annat frukt, säd, stjäl ägg, plockar säd samt kan jaga mindre djur. De mindre djuren som de vilda råttorna brukar jaga är reptiler, mask, små fåglar, fiskar men även möss. Det är därför man aldrig ska sätta ihop möss och råttor. Råttor kan simma längre sträckor samt dyka efter mat som finns på botten. Vild råttorna i vårt samhälle är, som oss, lata ifall tillfället finns. Det är bland annat därflr dom gärna håller sig i närheten av oss och stjäl ur våra soptunnor och förråd.

I det vilda så lever, tyvärr, råttorna inte så länge. De blir bara runt halvåret på grund av de hårda förhållandena i naturen. Det man bör tänka på är att tamråttan är inte tama brunråttor. Tamråttan kommer ifrån den vilda brunråttan men tamråttan har blivit framavlade under flera hundra år. Detta har bidragit med att våra tamråttor är mindre rädd för nya saker och vågar även testa mer mat än deras förfäder.

Tamråttans ursprung

Runt 1700- och 1800-talet stod råttfångarna upp. Dessa råttor som fångades dödades eller såldes för blodsport. Råtthetsning var väldigt populärt fram mot 1900-talet. Två män tros har format grunden för tamråttan och det är drottning Viktorias råttfångare, Jack Black, och Jimmy Shaw. Jimmy Shaw är chef för en av de största inrättningarna i råtthetsning i London. Carlsson nämner att Jack sägs haft en god hand med råttor trots alla bett han fick. Vissa av betten blev infekterade och var nära på att ta Jacks liv. Ibland så hittade dom en råtta med en speciell färgmutation som senare blev avlad på. Det var dessa råttor som senare såldes som husdjur. Under 1800-talet så startade National Mouse Club i england och 1901 så tilläts även råttor delta. I Sverige startades Svenska Råttsällskapet, SRS, sin verksamhet 1985. Du kan gå in på deras hemsida här och läsa mer om SRS!

Det dessa två män avlade fram är det dagens tamråttor kommer ifrån. Ifall du vill läsa mer om färger, teckning, örontyper, pälstyper med mera klicka här!   Tamråttor, som en formell och organiserad hobby, började när en kvinna som hette Mary Douglas fick tillstånd för att ställa ut sina tamråttor på Aylesbury Town Show. Aylesbury Town Show är en utställning för tammöss som anordnades 24 oktober 1901 i Aylesbury, England. Efter att hennes svarta hooded råtta vann det eftertraktade priset ”best in show” väcktes intresset för tamråttor.

Tamråttor vs vilda råttor

Tamråttan skiljer från sin vilda släkting brunråttan både fysiologiskt och psykologiskt. Tamråttan anses inte utgöra någon större hälsorisk än andra husdjur förutsatt att tamråttan är från en seriös uppfödning. Vissa sjukdommar som den vilda brunråttan får är det en längre chans att ens tamråtta skulle drabbas av. Eftersom att tamråttan är ett utpräglat flockdjur så är det lag på att ha minst 2 tillsammans, helst av samma kön eller en kastrerad hane med en hona. Brunråttan lever i mindre än ett år i det vilda medan tamråttorna lever längre, upp mot 2 år. Tamråttan är skyddade både från rovdjur och har tillgång till både mat, vatten och även medicinsk vård och därför kan råttorna bli upp mot 3 år.

Det som skiljer en tamråtta från utseendemässigt en brunråtta är att tamråttan kommer i olika färger och teckningar. Brunråttan uppträder endast i sin brungråa grund (agouti). Förutom att tamråttan har olika färger/teckninga så är tamråttan generellt större, kraftigare och tyngre. En till skillnad är dom har något större ögon och öron än brunråttan. Att tamråttan är kraftigare är tack vare vår avel och bättre föda.

  Tamråttan är vana vid människor, reagerar mindre på ljud och ljus samt mindre försiktiga med nya livsmedel. Bland annat så har tamråttor ett annat beteende vid bråk/tjafs. Brunråttan brukar oftast fly från en förlorad kamp medan tamråttan kan tillbringa lång tid med lek och låtsasbråk.

Referenser

Kommentarer

Lämna ett svar


Publicerat

i

,

Etiketter: