Tre tamråttor i en sputnik

Interaktion mellan råttor

Råttors sociala struktur

Råttor lever i komplexa sociala grupper som består av en hierarki (rangordning) där alla råttor vet sin plats. En råtta med en stabil hierarki är generellt en gladare råtta, problem sker oftast när den sociala strukturen ändrar av någon andledning såsom vid nya råttor, sjukdom, hormoner som utlöser ett behov i råttan att ändra sin status inom flocken eller någon annan miljöströring. Att förstå dina råttors status i deras grupp kan hjälpa dig förstå mer om deras beteende och även förstå interaktionerna mellan råttorna bättre. Hierarki är mycket enklare att observera i större grupp över 4 stycken råttor, generellt ger det en mycket större bild av deras sociala interaktion. Termerna alfa, beta, zeta råttor är ofta använda i vetenskaplig forskning, så vitt jag vet är gammaråttor min egen uppfinning för att dela upp den normalt bredare betagruppen i de med intresse för burpolitik och de utan.

Alfa

Alfa är den viktigaste statusen i en råttgrupp, alfan har generellt den största påverkan på hur råttors dagliga liv och även hur gruppen fungerar och känns. Alfan är den dominanta råttan av gruppen, ofta så är den även den starkaste och mest självsäkra. Detta beror delivs på deras förmåga att vinna i slagsmål och i hangrupper har närvaron av en alfa råtta hindrat tillväxten av andra hanar. Ibland kan en liten råtta med tillräcklig inställning bli alfa i en bur, mer på grund av lathet och brist på drivning i de andra än något annat. En bra alfa hamnar sällan i slagsmål med deras burkamrater, dock kan de hoppa in för att lösa bråk mellan råttor och alfan vinner vanligtvis de bråk som dom hamnar i. Generellt så kommer dom att styra med en mjuk hand och från ett avstånd, dom beter som som normala råttor en större del av tiden. Även om det tillkommer en ny råtta till gruppen kommer den bra alfan att ta sin plats med minsta nödvändiga dominerade råttan, förutsatt att den nya råttan visar sig undergiven till alfan.

En dålig alfa är den som tar sin status till det extrema, dom kommer ofta spendera mycket av deras tid att störa deras burkamrater och kan bli territoriella mot råttor och människor. Detta kan sträcka sig från direkt aggresivt beteende till ihållande mobbning av en eller flera råttor i buren. Detta är oftast utlöst på grund av hormonella problem (oftast sker detta hos hanar) och kan oftast detta beteende bli fixat genom att kastrera hanen. En bur som har en dålig alfa blir sällan löst av sig självt, de andra burkamraterna kan ta och bråka mer än vanligt eftersom hela gruppen blir spänd. Ofta är det enda sättat att lösa detta att skifta maktbalansen, sällan så kan lugna sig av sig självt om det beror på hormonella problem. Det kan vara väldigt svårt att introducera nya råttor i en grupp som leds av en dåliga alfa. En dåliga alfa kan också dra nytta av mer dominerande hantering av ägaren eftersom det hjälper dom att försäkra dom om att de kan koppla av och inte behöva vara ansvarig i vissa situationer.

Alfa råttor kan uppleva stress mer än de andra råttorna. Du kanske märker att alfan visar tecken på humörförändringar, även ibland bli sjuka eller en generellt sämre hälsa efter en betydande störning i deras värld. Detta sker på grund av deras större ansvar, de kan känna att de behöver skydda och bibehålla stabiliteten i deras flock. I tider med förändring och omvälvning, se först till din alfa för att bedöma din grupp råttor.

Beta

Beta råttan är oftast nummer två i rangordningen eller flera råttor i gruppen som är dominanta men är undergivna till alfan. För att kunna observera en betans beteende så behöver du en grupp över 3-4 med rätt omfång av personligheter. Detta kan leda till att mer än en beta i buren och det lägger till en extra dimension i burpolitiken. Inom beta gruppen så kommer det vara en strukturerad hierarki där top betan är alfans nummer två. Detta är också råttan som oftast kommer att ta över om något tvingar alfan att gå ned i status. I en grupp med en stark alfa så kan den främsta källan till problem orsakas av den unga beta råttans önskan för alfa status. Betas är också de som mest troligen kommer ta illa upp av nykomlingar till buren, de känner att dom behöver säkra sin position mer starkt än alfan som vet att han/hon är högst och har lite problem med att kommunicera det.

Gamma

Gamma råttan är den som typiskt sätt har lite begär till att vara dominanta, dom är oftast väl älskade inom gruppen och håller positionen som klistrar samman gruppen. Dom är de som vanligtvis är väldigt undergivna till deras ägare och deras burkamrater, de spenderar mycket tid till att tvätta varandra. De är ofta en informell hierarki inom gamma råttorna, men det är sällan enkelt att se och de är mer flexibelt. Till exempel så kan en råtta hamnar med mer mat än en gamma råtta medan den råttan kan få bättre sovplatser. Gamma råttor är sällan aggressiva även om de utsätts för mobbning eller så glider de ned till zeta statusen när de blir utpekade av alfan eller en beta. En kastrerad råtta faller normalt ned i den här kategorin när deras hormoner har sänkts, såvida det inte finns några andra alfas eller betor närvarande.

Zeta

Zeta råttor är generellt de råttor som är lägst ned i rangordningen, men mer än bara detta så är dom oftast utstötta i en viss utsträckning. I våra råttors flockar ser vi sällan detta till dens extrema form men i det vilda så är ofta dessa råttor isolerade från kamratskap och verkar ge upp och dö utan någon anledning. I våra husdjurskolonier så ses det i allmänhet i en mycket mildare form, med en råtta som aktivt undviker vissa råttor i gruppen, främst alfa- och beta råttor. Zeta råttor kommer spendera tid med andra råttor men om någon av de mer dominanta råttorna dyker upp, speciellt den som har valt att mobba dom, så går dom iväg och sover någon annanstans. Zeta råttorna kan också bli offret av mobbning, dom kan bli jagade runt och bli exkluderade av en individuell eller en grupp råttor. Denna positionen kan ofta vara ockuperad av råttor som inte förstår de sociala tecknen och misslyckas vid kommunikation. Dessa kan vara råttor som bott ensamma under en lång period eller råttor som har blivit uppvuxna i en liten grupp råttor med lite uppmärksamhet från deras mamma. Även kan denna positionen vara ockuperad av råttor som inte förstår deras position i gruppen, oftast är det unga hanar eller honor som har attityden men inget av det som behövs för att agera på det. Deras vägran att visa rätta undergivna signaler till den dominanta råttan kan vara mer eller mindre ett problem ön någon överdriven dominans av angriparen. I vissa fall kan zeta råttan vara i den här positionen trots de inte gjort något fel, men av någon anledning så har den blivit vald som föremålet att mobba eller liknande beteende. Detta betyder att man behöver titta på mobbaren för att kunna läsa problemet. Det kan också hjälpa att flytta zeta råttorna till en andra burar med andra råttor, dom kan verkligen utvecklas i en annan miljö.

Det är inte alltid zeta råttor i en grupp, speciellt i grupper som inte gjort upp om rangordningen, däremot kan de i allmänhet inte frodas och verkar vara mer mottagliga för infektioner, men utan tvekan på grund av bättre tillgång på mat och mänsklig interakion så kommer de inte ge upp på samma sätt som deras vilda motsvarigheter.

Tvättningar

Grupptvättning

Grupptvättningar är en väldigt viktig del av råttans umgänge. Som med de flesta sociala djur så är grupptvättningar använt för att bibehålla gruppens sammanhållning, att visa kärlek eller dominans och lära känna varandra bättre. Grupptvättningar hjälper även till att hålla flocken hälsosamma, tvättningar som sker där råttor oftast inte når på sig själva hjälper att se till så att gruppen i helhet inte har massutbrott av parasiter. Råttor brukar ofta tvätta varandra omkring huvudet, axlarna eller nacken då det är stället som är svårast att komma åt. Mer aggressiv tvättning (dominans) sker oftast på magen eller sidorna och råttan som blir tvättad brukar tjuta till som protest när det händer. Detta är inte från smärta och bör inte avbrytas om inte riktiga skrik uppstår. Råttor tvättat allt som de anser vara en del av deras familj, detta inkluderar människor och alla andra djur som de har tagit sig an. Detta kan vara väldigt trevligt och ge en ökad självkänsla. Det kan ibland vara lite smärtsamt dock på samma sätt som upprepad skrapning på samma plats kan bli ömt. Medan råttor har päls som skyddar dom från gnagande tänder så har vi människor hud som inte är skapad för överdriven tvättning, däremot kan inte många ägare säga nej till ens råttor när de vill tvätta oss då det är oftast väldigt trevligt för både ägaren och råttan. Det är speciellt trevligt om du har en råtta som gillar att tvätta ditt huvud.

Dominant tvättning

Dominant tvättning initieras vanligtvis av att den dominanta råttan håller ned den andra råttan, vanligtvis på ryggen och börjar maniskt tvätta magen/sidan/halsen på råttan den håller ned. Den som blir nedhållen kommer oftast att pipa till och försöka ta sig upp men förr eller senare så ger den med sig. Efter en kort tid kommer den dominanta råttan att gå vidare, ofta att tvätta sig själva. Detta beteende ska inte misstas för tvångstvätt. Dominant tvättning kan också ske på en råtta som står upp, detta är markerat olika då offret har inget val i saken och att tvättningen är ofta grov och gör i en frenetisk takt snarare än långsam och noggrann. Råttor som motstår denna aktivitet kan bli mobbade till underkastelse via bitar, sparkar eller nedhållning.

Kräva att bli tvättad, är ett specifikt beteende hos dominanta råttor i gruppen, dom är ofta väldigt påstridiga att deras burkamrater som är under dom i status ska tvätta dom och använder det som ett sätt att sätta sig själva som högsta hönset. Det finns olika sätt för råttan att kräva att bli tvättad från sina kamrater såsom följande.

  • Tvångstvättar sin burkamrat och väntar sedan på att råttan ska göra samma sak tillbaka.
  • Kastar sig på rygg och försöker krypa under den andra råttan och kanske
  • Dra råttan i ansiktet medan dom själva ligger på rygg.
  • Gå i sidled in i råttan och hålla ned huvudet i ett icke aggressivt men dominant beteende.
  • Vissa greppar den andra råttans kinder och drar deras mun över deras egna axel.
  • Vissa råttor går sidleds in i den andra råttan och sparkar/knuffar dom tills de ger med sig och tvättar dom.

Tvättning är ett sådant viktig del av en råttans liv att en råtta som inte förstår att den ska tvätta den andra oftast blir trakaserrad tills den lär sig eller så förvandlas det till mobbning.

Tvångstvätt oftast tar plats från en dominant råtta till en undergiven, även om råttor som är högst upp i flocken kan i allmänthet vända sig till alla råttor och förvänta sig att bli tvättad när de vill. Normalt sett är det en eller två råttor i en grupp som agerar som ansvariga över tvättningarna för alla råttor och ofta är dom som blir målen för tvångstvättningarna, dessa i allmänhet är mycket sociala råttor som inte nödvändigtvis är längst ned i flocken men är mycket säkra i sin position.

Andra sociala beteenden

Lukt

Rump luktande är ett av de vanligsta sätten för råttor att hälsa på varandra. Generellt sätt hos råttor som är bekväma runt varandra är det mild och kort. Hos råttor som dom inte känner brukar den dominanta råttan ta tag i offrets rumpa och ha en ordentligt sniff, flippar dom eller offret rullar över på mage gör det enklare och vill generellt sätt involvera den dominanta råttan att sniffar djupt vid offrets könsorgan. Detta är råttans version av att lista ut mer om den nya råttan. Den doft som bärs i urinet kommunicerar råttans kön, ålder, mognad, sociala ställning och hur friska de är. En råtta kan ibland slicka upp en liten mängd urin för att bättre kunna bedömma nykomlingen.

Markering

Markering är att lämna små droppar av en speciell urin när de går. Detta är inte riktigt urinering, det använder dock urin som bärare men det innehåller information om råttornas fysiska status. Det används för att bära information till andra råttor om kön, hälsa, kondition och potential som kompis eller konkurrent. När en råtta luktar andra råttors markeringar så sniffar dom på ett särskilt djupt sätt, det är ett sätt att fokusera lukten till en specifik del av råttans näsa som är specialiserad på att tolka den informationen.

Råttor kommer att markera i varierande grad beroende på deras sociala status, vanligtvis så markerar dominanta råttor eller råttor som vill vara mer dominanta mer. Hanar markerar också mer än honor. Råttor markerar allt och alla men särskilt ytor/föremål som håller lukten bra såsom blanka ytor, nya territorium (om du rengjort buren eller om de är på ny plats) och platser som luktar starkt av något annat de vill överväldiga såsom ägarens hud och kläder. Om man omedelbart städer upp efter att råttan har markerat någonstans så brukar det ha effekten att dom börjar markera mera. Så om det stör dig så kan du ha på dig samma kläder när du har råttorna ute så minskar mängden markeringar som dom gör.

Undergivet beteende

Ligga på rygg

Rulla över på rygg gör ofta undergivna men även dominanta råttor som svar till även väldigt små dominanta beteenden. Desto mer undergiven råttan är desto snabbare rullar de över på rygg. Detta beteende lugnar ofta den dominanta råttan innan någon mer seriös dominering hinner ske. Det är även mer vanligt hos råttbebisar och ungdomar där dom rullar över på rygg till äldre råttor som en självklarhet. Problem kan uppstå om en råtta undergivet ruller över på rygg när den dominanta råttan egentligen bara vill bli tvättad. Detta kan leda till en viss förvirring när den dominerade råttan försöker kommunicera vad den vill till den undergivna råttan och det enda svaret den ger är att bli mer undergiven och släpper ut små pip i protest och förvirring.

Nedsänkt huvud

Nedsänkt kropp och huvud är ofta ett beteende som en undergiven råtta gör när den vill undvika att bråka. Då närmar dom sig den dominanta råttan med huvudet lite nedsänkt, deras nos kan vara riktad en liten bit ifrån den andra råttan också. Dom brukar också bära sin kropp nära marken så att deras rörelser verkar krypande och tveksam. Detta beteende ses oftast hos råttor som närmar sig en dominant råtta med något som dom vill ha till exempel mat eller när de begär att bli tvättade (inte krävande). Tanken bakom denna kroppshållningen är at uppmuntra den dominanta råttan att inte attackera eller lämna området då råttan som närmar sig försöker vara så liten som möjligt. Detta bör inte förväxlas med sidled eller en aggressiv hållning där huvudet är nedsänkt men råttan tittar på offret, oftast så visar dom tänderna, har upp fluffad päls och kroppen vänd i sidled för att se så stor ut som möjligt.


Referenser

Denna artikeln är översatt från Isamurats: Rats interacting with other rats

Kommentarer

Lämna ett svar


Publicerat

i

Etiketter: