Tamråtta med hypofystumör

Hypofystumör

Hypofystumören är en vanligt förekommande tumör som uppkommer i den delen av hjärnan som bland annat kontrollerar råttans hormoner och balans, hypofysen. Hypofystumören är vanligare hos honor än hanar och uppkommer ofta när råttan börjar bli äldre.

Symptom

Symptomen vid hypofystumör kan variera beroende på hur tumören växer. Däremot finns det några klassiska, vanligt förekommande symptom som en kan hålla utkik efter. Det är vanligt att råttan uppvisar flera av dessa symptom samtidigt.

 • Huvudlutning, alltså snedskalle
 • Ojämn pupillstorlek
 • Balansrubbning
 • Anfall/kramper
 • Cirkelgång
 • Råttan rör mycket i ansiktet, exempelvis tvättar sig ovanligt mycket kring huvudet. Detta beror på att råttan finner trycket, som uppstår i huvudet pga tumören, obehagligt.
 • Blindhet som resultat av att synnerven utsätts för tryck
 • Trötthet
 • Svaghet och svårighet att greppa
 • Plötsliga dödsfall
 • Beteendeförändringar, exempelvis aggressivitet
 • Viktnedgång
 • Fertilitetsproblem
 • Ökad törst

OBS: Det finns alltså många symptom som kan tyda på hypofystumör, vissa av dessa är vanligt förekommande vid andra åkommor.

Behandling

Tyvärr finns det ingen behandling mot själva hypofystumören, symptomen kommer bli värre med tiden och det enda man kan göra är att säkerställa att råttan får leva ett bra liv sin sista tid i livet. Det kan göras genom att behandla symptomen med:

 • Prolaktinhämmare som minskar tumörens utsöndring av prolaktin. På sikt kan detta krympa tumören och hämma dess tillväxt.
 • Kortikosteroid, vilken reducerar svullnaden av vävnaden i hjärnan.

Omvårdnad

 • Medicinering enligt veterinärs ordination.
 • Om begränsad rörlighet uppstår, säkra buren så att råttan inte skadar sig. Kan tex innebära att låta råttan bo i en mindre bur för att minska risken för allvarliga fall.
 • Underlätta för råttan genom att hålla mat och vatten nära.
 • Erbjud lättuggad mat om råttan får problem med att tugga.
 • Hjälp till att tvätta råttan om den inte kan tvätta sig själv.

Referenser

Kommentarer

Lämna ett svar


Publicerat

i

Etiketter: